headerphoto
Decentralizacja III ? warsztaty planowania strategicznego PDF Drukuj Email

Od dnia 15 sierpnia 2017 r. trwa w Kijowie warsztat metodologii planowania strategicznego w gromadach w ramach projektu pod nazwą ?Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie?. W zajęciach biorą udział specjaliści pracujacy w instytucjach wspomagających reformę samorządu terytorialnego w pięciu obwodach wschodniej Ukrainy ? Charkowskiego, Donieckiego, Ługańskiego, Zaporożskiego, Sumskiego oraz obwodu Kijowskiego. Polscy eksperci i moderatorzy pomagają uczestnikom w zapoznaniu się i zrozumieniu metodologii opracowania strategii rozwoju gromady. W aktywnej pracy warsztatowej przechodzimy wszystkie etapy tworzenia strategii rozwoju w procesie uspołecznionym. Zastosowanie metody moderacji wizualnej pomaga w efektywnej i szybkiej pracy i lepszego zrozumienia poszczególnych etapów pracy. Ćwiczymy identyfikowanie problemów gromad  w każdej ze sfer wpływających na ich rozwój, analizujemy czynniki rozwojowe, wyznaczamy strategiczne cele rozwojowe dla gromady. Warsztat jest bardzo dynamiczny dzieki aktywności uczestników i ich zaangażowaniu w prace. Zakończenie warsztatu jest planowane w dniu 19 sierpnia 2017 r.

Warsztat prowadzą polscy trenerzy i eksperci Paweł Mentelski i Jarosław Bittel (Terra Humana), przy wsparciu Andrija Neczyporuka (Towarzystwo Lwa) - tłumacza i koordynatora projektu ze strony ukraińskiej.

Więcej informacji o projekcie na FB www.facebook.com/DecentralizationNow.eu i stronie projektu www.DecentralizationNow.eu


Projekt pod nazwą ?Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie? realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG ?Perspektywa? z Iczki (AR Krym).

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy liderów ? osób zarządzających rozwojem gromad w dziedzinie tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania gromadzkimi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowania i prowadzenia gospodarki komunalnej, tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przyciągania inwestorów.


Projekt jest współfinansowany ze środków programu ?Wsparcie Demokracji? finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.

 
PDF Drukuj Email

Zakończyliśmy  przygotowania do realizacji projektu. W dniach 5 ? 9 czerwca 2017 r. odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem partnerów projektu i ekspertów. W ramach wyjazdu spotkaliśmy się z naszymi partnerami w obwodach oraz mieście Kijowie. Zaproponowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem, ponieważ polskie doświadczenie samorządności nadal cieszy się na Ukrainie uznaniem. Podczas spotkań został zweryfikowany harmonogram projektu i dostosowany do możliwości oraz oczekiwań uczestników. Teraz czeka nas intensywna praca.

W projekcie wezmą udział gromady z 5 obwodów wschodniej Ukrainy (sumskiego, charkowskiego, donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego), obwodu kijowskiego oraz rejony administracyjne miasta Kijowa. Zaplanowane warsztaty i seminaria odbeda się po wakacjach w miastach obwodowych oraz w Kijowie.

W skład grupy koordynacyjnej weszli koordynatorzy ukraińscy: Andrij Nechyporuk (Towarzystwo Lwa) i Elnur Aliiev (Centrum Rozwoju Gromad ?Perspektywa?) oraz polscy trenerzy i eksperci: Paweł Mentelski i Jarosław Bittel (Terra Humana).

Na zdjęciu od lewej: Elnur Aliiev, Jarosław Bittel, Paweł Mentelski, Andrij Nechyporuk.
W drodze do Sum. Grodziszcze Baturyn.


Projekt pod nazwą ?Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie? realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG ?Perspektywa? z Iczki (AR Krym).
Celem naszego projektu jest podniesienie poziomu wiedzy liderów ? osób zarządzających rozwojem gromad w dziedzinie tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania gromadzkimi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowania i prowadzenia gospodarki komunalnej, tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przyciągania inwestorów.


Zespół projektowy:

Justyna Bittel - koordynator (TERRA HUMANA)

Andrij Nechyporuk - koordynator (Towarzystwo Lwa)

Elnur Aliiev - asystent koordynatora, ekspert (Centrum Rozwoju Gromad PERSPEKTYWA)

Paweł Mentelski, Jarosław Bittel - trenerzy wiodący (TERRA HUMANA)

Andrzej Kuźmiński (Leszno), Maksym Gołoś (Pruszków), Edyta Kuczma (Brzozów), Dorota Zbińkowska (Warszawa) - eksperci samorządowi


Projekt jest współfinansowany ze środków programu ?Wsparcie Demokracji? finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.


 
DECENTRALIZACJA II. Wizyta koordynacyjna na Ukrainie. PDF Drukuj Email

Wizytą koordynacyjną fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację projektu na Ukrainie pod nazwą ?Decentralizacja w praktyce II. Polskie doświadczenie decentralizacji i edukacji samorządowej dla liderów gromad z 7 obwodów centralnej Ukrainy?. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz Centrum Rozwoju Gromad ?Perspektywa? z miejscowości Iczki (AR Krym) i jest kontynuacją działań zrealizowanych w roku 2015 w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy. Celem projektu jest celu przygotowanie liderów połączonych gromad w 7 obwodach środkowej Ukrainy ? Chmielnickim, Czerkaskim, Czernichowskim, Kirowogradzkim, Winnickim, Żytomierskim i Kijowskim wraz z miastem stołecznym Kijowem do wdrażania decentralizacji władzy i reformy samorządowej na poziomie gromadzkim. W ramach projektu w warsztatach jest zaplanowany udział 400 uczestników - liderów połączonych gromad, gromad będących w procesie łączenia, pracowników urzędów rejonowych, administracji obwodowej, organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z polskim modelem decentralizacji, skorzystają z rad polskich ekspertów, zobaczą perspektywę i szanse jakie daje efektywne gospodarowanie. W ramach przygotowania do realizacji projektu, w dniach od 10 do 16 kwietnia 2016 r. odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem partnerów projektu i ekspertów, którzy spotkali się z przedstawicielami Biur Reform we wszystkich obwodach. Planowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem, podkreślano aktualność zaproponowanej tematyki. Podczas spotkań przedstawiono program merytoryczny projektu, zebrano postulaty do programu uwzględniające specyfikę lokalną oraz oczekiwania uczestników w stosunku do polskich ekspertów.

Niniejszy projekt jest współfinansowany za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji ze środków pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

 
PDF Drukuj Email

W dniach 21 do 29 września 2015 r. w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy ramach projektu ?Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie? odbyło się 20 jednodniowych warsztatów pod wspólnym tytułem ?Polskie doświadczenie, a ukraińska droga do decentralizacji ? pytania i odpowiedzi?. W ramach warsztatów uczestnicy ? ukraińscy działacze gromadzcy, zapoznali się z polską drogą decentralizacji, budowy samorządu lokalnego oraz reformy administracji w samorządowej w Polsce, sposobami funkcjonowania polskiego samorządu ? zarządzaniem i finansowaniem, doświadczenie decentralizacji władzy w Polsce i skutkami tego procesu dla rozwoju samorządu lokalnego. Warsztaty zrealizowane przy współpracy z Regionalnymi Biurami Reform cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział ponad 500 uczestników. W każdym obwodzie przeprowadzono dwa jednodniowe warsztaty ukierunkowane na aktywny kontakt z uczestnikami. Eksperci przekazali swoim ukraińskim kolegom swoje doświadczenie pracy w samorządzie lokalnym, opisali sukcesy i porażki, podzielili się w przemyśleniami na temat decentralizacji, odpowiedzieli na liczne pytania.

Uczestnicy wyrażali swoje zadowolenie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu z kolegami z Polski, dzieli się swoimi obawami i problemami jakie powstają w toku procesu łączenia gromad. Stwierdzali, że dla większości z nich była to pierwsza okazja do rozmowy i uzyskania informacji ?z pierwszej ręki? i wskazywali na konieczność kontynuowania takich spotkań, które nie odbywają się w szczególności w obwodach graniczących ze strefą ATO. Wskazywano na potrzebę wsparcia nowo powstałych gromad szczególnie w aspekcie zarządzania gromadą i planowania jej rozwoju.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG ?Perspektywa? z Sowietskiego (AR Krym) i współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 
DECENTRALIZACJA ? TERAZ! Wizyta koordynacyjna PDF Drukuj Email

W lipcu 2015 r. fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację nowego projektu na Ukrainie pod nazwą ?Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie?. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG ?Perspektywa? z Sowietskiego (AR Krym). Celem projektu jest celu przygotowanie kadr administracji lokalnej w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy do wdrażania decentralizacji władzy i reformy samorządowej na poziomie gromadzkim, a także przygotowania do reformy na pozostałych szczeblach administracyjnych. W ramach projektu w warsztatach weźmie jest zaplanowany udział 500 uczestników ze 10 obwodów. W warsztacie prowadzonym wspólnie przez polskich i ukraińskich trenerów i ekspertów, uczestnicy zapoznają się ukraińskim i polskim modelem decentralizacji, korzystają z rad polskich ekspertów, zobaczą perspektywę i szanse jakie daje efektywne gospodarowanie.

W ramach przygotowania do realizacji projektu, w dniach od 2 ? 9 i 21 ? 24 sierpnia 2015 r. odbyła się wizyty koordynacyjne z udziałem partnerów projektu i ekspertów, którzy spotkali się z przedstawicielami Biur Reform w 10 obwodach, prowadzącymi aktywne działania mające na celu doprowadzenie do łączenia gromad w ramach programu decentralizacji przyjętego przez władze państwowe Ukrainy. Zaproponowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem i spodziewamy się znacznie większej ilości uczestników w projekcie, ponieważ polskie doświadczenie samorządności cieszy się na Ukrainie bardzo dużym uznaniem. Podczas spotkań zweryfikowany został harmonogram projektu i dostosowany do możliwości oraz oczekiwań uczestników. Teraz czeka nas wszystkich wytężona praca.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2