headerphoto
Aktualności
DECENTRALIZACJA II. Wizyta koordynacyjna na Ukrainie. PDF Drukuj Email
Aktualności

Wizytą koordynacyjną fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację projektu na Ukrainie pod nazwą „Decentralizacja w praktyce II. Polskie doświadczenie decentralizacji i edukacji samorządowej dla liderów gromad z 7 obwodów centralnej Ukrainy”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz Centrum Rozwoju Gromad „Perspektywa” z miejscowości Iczki (AR Krym) i jest kontynuacją działań zrealizowanych w roku 2015 w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy. Celem projektu jest celu przygotowanie liderów połączonych gromad w 7 obwodach środkowej Ukrainy – Chmielnickim, Czerkaskim, Czernichowskim, Kirowogradzkim, Winnickim, Żytomierskim i Kijowskim wraz z miastem stołecznym Kijowem do wdrażania decentralizacji władzy i reformy samorządowej na poziomie gromadzkim. W ramach projektu w warsztatach jest zaplanowany udział 400 uczestników - liderów połączonych gromad, gromad będących w procesie łączenia, pracowników urzędów rejonowych, administracji obwodowej, organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z polskim modelem decentralizacji, skorzystają z rad polskich ekspertów, zobaczą perspektywę i szanse jakie daje efektywne gospodarowanie. W ramach przygotowania do realizacji projektu, w dniach od 10 do 16 kwietnia 2016 r. odbyła się wizyta koordynacyjna z udziałem partnerów projektu i ekspertów, którzy spotkali się z przedstawicielami Biur Reform we wszystkich obwodach. Planowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem, podkreślano aktualność zaproponowanej tematyki. Podczas spotkań przedstawiono program merytoryczny projektu, zebrano postulaty do programu uwzględniające specyfikę lokalną oraz oczekiwania uczestników w stosunku do polskich ekspertów.

Niniejszy projekt jest współfinansowany za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji ze środków pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD).

 
Warsztaty „Decentralizacja w praktyce”. Ponad 500 liderów gromad poznaje polskie doświadczenie samorządności lokalnej PDF Drukuj Email

W dniach 21 do 29 września 2015 r. w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy ramach projektu „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie” odbyło się 20 jednodniowych warsztatów pod wspólnym tytułem „Polskie doświadczenie, a ukraińska droga do decentralizacji – pytania i odpowiedzi”. W ramach warsztatów uczestnicy – ukraińscy działacze gromadzcy, zapoznali się z polską drogą decentralizacji, budowy samorządu lokalnego oraz reformy administracji w samorządowej w Polsce, sposobami funkcjonowania polskiego samorządu – zarządzaniem i finansowaniem, doświadczenie decentralizacji władzy w Polsce i skutkami tego procesu dla rozwoju samorządu lokalnego. Warsztaty zrealizowane przy współpracy z Regionalnymi Biurami Reform cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nich udział ponad 500 uczestników. W każdym obwodzie przeprowadzono dwa jednodniowe warsztaty ukierunkowane na aktywny kontakt z uczestnikami. Eksperci przekazali swoim ukraińskim kolegom swoje doświadczenie pracy w samorządzie lokalnym, opisali sukcesy i porażki, podzielili się w przemyśleniami na temat decentralizacji, odpowiedzieli na liczne pytania.

Uczestnicy wyrażali swoje zadowolenie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu z kolegami z Polski, dzieli się swoimi obawami i problemami jakie powstają w toku procesu łączenia gromad. Stwierdzali, że dla większości z nich była to pierwsza okazja do rozmowy i uzyskania informacji „z pierwszej ręki” i wskazywali na konieczność kontynuowania takich spotkań, które nie odbywają się w szczególności w obwodach graniczących ze strefą ATO. Wskazywano na potrzebę wsparcia nowo powstałych gromad szczególnie w aspekcie zarządzania gromadą i planowania jej rozwoju.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Sowietskiego (AR Krym) i współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 
DECENTRALIZACJA – TERAZ! Wizyta koordynacyjna PDF Drukuj Email

W lipcu 2015 r. fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację nowego projektu na Ukrainie pod nazwą „Decentralizacja w praktyce. Polskie doświadczenie samorządności lokalnej a nowe rozwiązania na Ukrainie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Sowietskiego (AR Krym). Celem projektu jest celu przygotowanie kadr administracji lokalnej w 10 obwodach wschodniej i południowej Ukrainy do wdrażania decentralizacji władzy i reformy samorządowej na poziomie gromadzkim, a także przygotowania do reformy na pozostałych szczeblach administracyjnych. W ramach projektu w warsztatach weźmie jest zaplanowany udział 500 uczestników ze 10 obwodów. W warsztacie prowadzonym wspólnie przez polskich i ukraińskich trenerów i ekspertów, uczestnicy zapoznają się ukraińskim i polskim modelem decentralizacji, korzystają z rad polskich ekspertów, zobaczą perspektywę i szanse jakie daje efektywne gospodarowanie.

W ramach przygotowania do realizacji projektu, w dniach od 2 – 9 i 21 – 24 sierpnia 2015 r. odbyła się wizyty koordynacyjne z udziałem partnerów projektu i ekspertów, którzy spotkali się z przedstawicielami Biur Reform w 10 obwodach, prowadzącymi aktywne działania mające na celu doprowadzenie do łączenia gromad w ramach programu decentralizacji przyjętego przez władze państwowe Ukrainy. Zaproponowane działania w projekcie spotkały się z dużym zainteresowaniem i spodziewamy się znacznie większej ilości uczestników w projekcie, ponieważ polskie doświadczenie samorządności cieszy się na Ukrainie bardzo dużym uznaniem. Podczas spotkań zweryfikowany został harmonogram projektu i dostosowany do możliwości oraz oczekiwań uczestników. Teraz czeka nas wszystkich wytężona praca.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2015 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 
Praca i wypoczynek pod gorącym niebem. Mołdawskie Szkolne Kluby Europejskie na obozie integracyjno szkoleniowym w Bălţi. PDF Drukuj Email

W dniach od 1 do 7 sierpnia 2014 r. w bazie turystycznej „Dumbrava Alba” w Bălţi w ramach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii” spotkało się ponad 100 osób – młodzieży wraz opiekunami z sześciu nowo utworzonych Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) w szkołach średnich w rejonach Dondușeni, Drochia, Fălești, Glodeni, Rîșcani i Ungheni. Trenerzy fundacji TERRA HUMANA z Warszawy oraz Towarzystwa Lwa ze Lwowa przeprowadzili sześciodniowe warsztaty dla młodych wolontariuszy SKE i nauczycieli – opiekunów SKE.

W ramach warsztatów uczniowie wraz z nauczycielami pracowali w grupach zdobywających wiedzę z dziedziny pracy w zespole, umiejętności komunikacji społecznej oraz zachowań medialnych, w tym wypowiedzi przed kamerą. Opracowywane i doskonalone były statuty każdego ze Szkolnych Klubów Europejskich, zapoznawano się z ideą, dobrymi praktykami oraz sposobami działania klubów europejskich w Polsce i na Ukrainie. Ważnym elementem warsztatów było tworzenie projektów przez SKE oraz nauka o zasadach Zarządzania Cyklem Projektu (PCM). Każdy SKE po zakończeniu warsztatów będzie udoskonalał opracowany w ich trakcie projekt, który weźmie udział w I Konkursie Inicjatyw Szkolnych Klubów Europejskich, przewidzianym w ramach projektu. Dotychczas przedstawione pomysły i idee można uznać, za wielce interesujące, odpowiadające na oczekiwania związane z promocją Unii Europejskiej, w szczególności w środowisku lokalnym. Ponadto każdy z klubów wypracowuje na warsztatach z komunikacji społecznej swoje logo oraz hasło promocyjne.

Uczestnicy obozu oprócz cieżkiej pracy warsztatowej w tropikalnych warunkach, wieczorem prezentowali swoje osiągnięcia szkolne oraz wiedzę na temat Unii Europejskiej w ramach wieczorów tematycznych. W prezentacjach nawiązywaliśmy także do tradycji regionalnej poprzez prezentacje szkół i rejonów oraz zwyczajów i kultury mołdawskiej. Trudy codziennej pracy łagodził basen na terenie bazy turystycznej, infrastruktura sportowa, codzienna dyskoteka oraz pokazy filmów.

 

Projekt realizowany jest przez fundację TERRA HUMANA z Warszawy w partnerstwie z ONG "Moştenitorii" z Bălţi i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie procesu zbliżania Mołdawii do Unii Europejskiej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 

 
Szkolenie dla nauczycieli – opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich w Mołdawii PDF Drukuj Email

W dniach 24 i 25 maja 2014 r. w Bălţi w ramach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii” trenerzy fundacji TERRA HUMANA przeprowadzili dwudniowe warsztaty dla nauczycieli, którzy będą się opiekowali i animowali Szkolne Kluby Europejskie (SKE) w swoich szkołach. W ramach warsztatów zaprezentowano idee oraz sposoby działania klubów europejskich w Polsce i poza jej granicami, dobre praktyki w tworzeniu i działaniu przykładowych klubów w Polsce, omówiono sposoby indywidualnej motywacji nauczyciela do pracy w SKE oraz sposoby motywacji uczniów do pracy w SKE, podstawy promocji i tworzenia wizerunku SKE w środowisku lokalnym oraz sposoby współpracy z władzami lokalnymi w aspekcie wsparcia SKE. Ważnym elementem było warsztatowe wprowadzenie do Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), dzięki któremu nauczyciele w sposób profesjonalny podejmą się współtworzenia i współkierowania projektami tworzonymi przez członków SKE. Dla uczestników przygotowane

W dniach 24 i 25 maja 2014 r. w Bălţi w ramach projektu „Nasza wspólna Europa – aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii” trenerzy fundacji TERRA HUMANA przeprowadzili dwudniowe warsztaty dla nauczycieli, którzy będą się opiekowali i animowali Szkolne Kluby Europejskie (SKE) w swoich szkołach. W ramach warsztatów zaprezentowano idee oraz sposoby działania klubów europejskich w Polsce i poza jej granicami, dobre praktyki w tworzeniu i działaniu przykładowych klubów w Polsce, omówiono sposoby indywidualnej motywacji nauczyciela do pracy w SKE oraz sposoby motywacji uczniów do pracy w SKE, podstawy promocji i tworzenia wizerunku SKE w środowisku lokalnym oraz sposoby współpracy z władzami lokalnymi w aspekcie wsparcia SKE. Ważnym elementem było warsztatowe wprowadzenie do Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), dzięki któremu nauczyciele w sposób profesjonalny podejmą się współtworzenia i współkierowania projektami tworzonymi przez członków SKE. Dla uczestników przygotowane zostały materiały szkoleniowe, w tym „Praktyczny Poradnik Opiekuna Szkolnych Klubów Europejskich”.

Uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania wobec realizacji projektu w ich szkołach, pomysły na rozwijanie działalności SKE oraz promocję wartości europejskich we własnym środowisku. Podkreślano aktualność tematyki projektu oraz chęć zaangażowania się w projekt innych szkół, które nie zostały wybrane do udziału.

Projekt realizowany jest przez fundację TERRA HUMANA z Warszawy w partnerstwie z ONG "Moştenitorii" z Bălţi i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie stowarzyszenia Mołdawii z Unią Europejską. W ramach projektu zostanie utworzone sześć Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach średnich w sześciu rejonach Mołdawii - Dondușeni, Drochia, Fălești, Glodeni, Rîșcani i Ungheni.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2