headerphoto
PDF Drukuj Email

W dniach od 1 do 7 sierpnia 2014 r. w bazie turystycznej ?Dumbrava Alba? w Bălţi w ramach projektu ?Nasza wspólna Europa ? aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii? spotkało się ponad 100 osób ? młodzieży wraz opiekunami z sześciu nowo utworzonych Szkolnych Klubów Europejskich (SKE) w szkołach średnich w rejonach Dondu?eni, Drochia, Făle?ti, Glodeni, Rî?cani i Ungheni. Trenerzy fundacji TERRA HUMANA z Warszawy oraz Towarzystwa Lwa ze Lwowa przeprowadzili sześciodniowe warsztaty dla młodych wolontariuszy SKE i nauczycieli ? opiekunów SKE.

W ramach warsztatów uczniowie wraz z nauczycielami pracowali w grupach zdobywających wiedzę z dziedziny pracy w zespole, umiejętności komunikacji społecznej oraz zachowań medialnych, w tym wypowiedzi przed kamerą. Opracowywane i doskonalone były statuty każdego ze Szkolnych Klubów Europejskich, zapoznawano się z ideą, dobrymi praktykami oraz sposobami działania klubów europejskich w Polsce i na Ukrainie. Ważnym elementem warsztatów było tworzenie projektów przez SKE oraz nauka o zasadach Zarządzania Cyklem Projektu (PCM). Każdy SKE po zakończeniu warsztatów będzie udoskonalał opracowany w ich trakcie projekt, który weźmie udział w I Konkursie Inicjatyw Szkolnych Klubów Europejskich, przewidzianym w ramach projektu. Dotychczas przedstawione pomysły i idee można uznać, za wielce interesujące, odpowiadające na oczekiwania związane z promocją Unii Europejskiej, w szczególności w środowisku lokalnym. Ponadto każdy z klubów wypracowuje na warsztatach z komunikacji społecznej swoje logo oraz hasło promocyjne.

Uczestnicy obozu oprócz cieżkiej pracy warsztatowej w tropikalnych warunkach, wieczorem prezentowali swoje osiągnięcia szkolne oraz wiedzę na temat Unii Europejskiej w ramach wieczorów tematycznych. W prezentacjach nawiązywaliśmy także do tradycji regionalnej poprzez prezentacje szkół i rejonów oraz zwyczajów i kultury mołdawskiej. Trudy codziennej pracy łagodził basen na terenie bazy turystycznej, infrastruktura sportowa, codzienna dyskoteka oraz pokazy filmów.

 

Projekt realizowany jest przez fundację TERRA HUMANA z Warszawy w partnerstwie z ONG "Moştenitorii" z Bălţi i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie procesu zbliżania Mołdawii do Unii Europejskiej.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 

 
PDF Drukuj Email

W dniach 24 i 25 maja 2014 r. w Bălţi w ramach projektu ?Nasza wspólna Europa ? aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii? trenerzy fundacji TERRA HUMANA przeprowadzili dwudniowe warsztaty dla nauczycieli, którzy będą się opiekowali i animowali Szkolne Kluby Europejskie (SKE) w swoich szkołach. W ramach warsztatów zaprezentowano idee oraz sposoby działania klubów europejskich w Polsce i poza jej granicami, dobre praktyki w tworzeniu i działaniu przykładowych klubów w Polsce, omówiono sposoby indywidualnej motywacji nauczyciela do pracy w SKE oraz sposoby motywacji uczniów do pracy w SKE, podstawy promocji i tworzenia wizerunku SKE w środowisku lokalnym oraz sposoby współpracy z władzami lokalnymi w aspekcie wsparcia SKE. Ważnym elementem było warsztatowe wprowadzenie do Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), dzięki któremu nauczyciele w sposób profesjonalny podejmą się współtworzenia i współkierowania projektami tworzonymi przez członków SKE. Dla uczestników przygotowane

W dniach 24 i 25 maja 2014 r. w Bălţi w ramach projektu ?Nasza wspólna Europa ? aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii? trenerzy fundacji TERRA HUMANA przeprowadzili dwudniowe warsztaty dla nauczycieli, którzy będą się opiekowali i animowali Szkolne Kluby Europejskie (SKE) w swoich szkołach. W ramach warsztatów zaprezentowano idee oraz sposoby działania klubów europejskich w Polsce i poza jej granicami, dobre praktyki w tworzeniu i działaniu przykładowych klubów w Polsce, omówiono sposoby indywidualnej motywacji nauczyciela do pracy w SKE oraz sposoby motywacji uczniów do pracy w SKE, podstawy promocji i tworzenia wizerunku SKE w środowisku lokalnym oraz sposoby współpracy z władzami lokalnymi w aspekcie wsparcia SKE. Ważnym elementem było warsztatowe wprowadzenie do Zarządzania Cyklem Projektu (PCM), dzięki któremu nauczyciele w sposób profesjonalny podejmą się współtworzenia i współkierowania projektami tworzonymi przez członków SKE. Dla uczestników przygotowane zostały materiały szkoleniowe, w tym ?Praktyczny Poradnik Opiekuna Szkolnych Klubów Europejskich?.

Uczestnicy przedstawili swoje oczekiwania wobec realizacji projektu w ich szkołach, pomysły na rozwijanie działalności SKE oraz promocję wartości europejskich we własnym środowisku. Podkreślano aktualność tematyki projektu oraz chęć zaangażowania się w projekt innych szkół, które nie zostały wybrane do udziału.

Projekt realizowany jest przez fundację TERRA HUMANA z Warszawy w partnerstwie z ONG "Moştenitorii" z Bălţi i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie stowarzyszenia Mołdawii z Unią Europejską. W ramach projektu zostanie utworzone sześć Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach średnich w sześciu rejonach Mołdawii - Dondu?eni, Drochia, Făle?ti, Glodeni, Rî?cani i Ungheni.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 
PDF Drukuj Email

W marcu 2014 r. fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację nowego projektu w Mołdawii pod nazwą ?Nasza wspólna Europa ? aktywizacja udziału młodzieży mołdawskiej w transformacji systemowej i zmianie postaw obywatelskich w oparciu o Szkolne Kluby Europejskie w rejonach północnej Mołdawii?. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ONG ?Moştenitorii? z Balti i Towarzystwem Lwa ze Lwowa. Jego celem jest aktywizacja młodzieży mołdawskiej do udziału w procesie zmian ustrojowych w oparciu o wartości europejskie w trakcie stowarzyszenia Mołdawii z Unią Europejską. W ramach projektu zostanie utworzone sześć Szkolnych Klubów Europejskich w szkołach średnich w sześciu rejonach Mołdawii - Donduşeni, Făleşti, Glodeni, Ungheni, Rîşcani i Drochia.

W ramach przygotowania do realizacji projektu, dla zachowania pełnej transparentności przedstawionej oferty, zaproszenie do udziału w projekcie skierowano, poprzez rejonowe wydziały oświaty, do wszystkich szkół w rejonach biorących w nim udział. Zaproszenie miało charakter ankiety i zostało przeprowadzone przez mołdawskiego partnera ONG Moştenitorii. Do udziału zgłosiło się 40 szkół, co znacznie przekroczyło nasze oczekiwania i świadczy o dużym zainteresowaniu udziałem w projekcie. Do udziału w projekcie ostatecznie wybrane zostały po trzy szkoły położone na terenie wiejskim i miejskim.

Podczas wizyty koordynacyjnej w Mołdawii w kwietniu 2014 r. odwiedziliśmy wszystkie szkoły wybrane przez partnerów do udziału w projekcie. Spotkaliśmy się z dyrektorami szkół, przedstawicielami grona nauczycielskiego i uczniów. Mieliśmy okazję przedstawić zaplanowane działania projektowe i bliżej zapoznać się z pracą oraz sukcesami każdej ze szkół, co utwierdziło nas w przekonaniu o prawidłowym doborze uczestników projektu. Na skutek przeprowadzonych spotkań zweryfikowany został harmonogram projektu i dostosowany do możliwości oraz oczekiwań uczestników. Teraz czeka nas wszystkich wytężona praca.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r. za pośrednictwem Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

 
PDF Drukuj Email

We wrześniu 2012 r. odbyła się pierwsza tura planowania strategicznego dla Centrów Rozwoju Gromad w ramach projektu na Ukrainie ?Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym w oparciu o trening metodologiczny i wypracowanie strategii rozwoju organizacji dla pięciu rejonowych Centrów Rozwoju Gromad?.

Trenerzy fundacji TERRA HUMANA z Warszawy oraz Towarzystwa Lwa ze Lwowa przeprowadzili pierwszą część warsztatów planowania strategicznego dla pięciu organizacji krymskich prowadzących Centra. Na początku września odbyły się warsztaty planowania strategicznego w miejscowościach Dżankoi i Sewastopol. W drugiej połowie września trenerzy moderowali proces planowania strategicznego w miejscowościach Sowietski, Saki i Bachczysaraj. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem pracowników i wolontariuszy zainteresowanych organizacji, którzy pracowali bardzo aktywnie określając cele i kierunki działania CRG oraz identyfikując problemy i zagrożenia. Obecnie odbywa się analiza wypracowanych materiałów mająca na celu maksymalnie efektywne przygotowanie drugiej tury warsztatów strategicznych.

Trenerzy TERRA HUMANA przygotowują się do realizacji kolejnego elementu projektu jakim jest przeszkolenie grupy 10 doświadczonych trenerów, członków CRG, z zakresu metodologii planowania strategicznego. Trzydniowe, intensywne szkolenie odbędzie się w dniach od 23 do 25 października 2012 r. w Symferopolu. W tym czasie odbędzie się spotkanie partnerów w projekcie ? fundacji TERRA HUMANA, Towarzystwa Lwa i Projektu UNITER oraz dyskusja mająca na celu przygotowanie konferencji na zakończenie projektu, która będzie miała miejsce 19 listopada 2012 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. za pośrednictwem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju ?Wiedzieć Jak?.

 
Rozpoczynamy nowy projekt PDF Drukuj Email

W lipcu 2012 r. fundacja TERRA HUMANA rozpoczęła realizację projektu na
Ukrainie ?Wzmocnienie społeczności obywatelskich AR Krym w oparciu o trening
metodologiczny i wypracowanie strategii rozwoju organizacji dla pięciu rejonowych
Centrów Rozwoju Gromad? .

Projektem realizowany jest w partnerstwie z Programem UNITER i
Towarzystwem Lwa i jego celem jest wypracowanie strategii działania dla pięciu
Centrów Rozwoju Gromad w ramach procesu uspołecznionego. Planowanie
strategiczne będzie się odbywało z pod kierownictwem trenerów polskich i
ukraińskich, co pozwoli na połączenie doświadczenia polskiego w planowaniu
strategicznym z doświadczeniem zachodnio-ukraińskim.

Drugim elementem projektu jest przeszkolenie grupy 10 doświadczonych
trenerów, członków CRG, z zakresu metodologii planowania strategicznego.
Przeszkoleni trenerzy, w ciągu następnego roku, w oparciu o środki Programu
UNITER będą tworzyć plany strategiczne w 50 organizacjach z terenu 5 rejonów AR
Krym, co winno w znaczący sposób podnieść zdolności organizacyjne i kulturę pracy
organizacji pozarządowych na Krymie. Podsumowaniem projektu oraz promocją CRG
będzie konferencja w Symferopolu prezentująca plany strategiczne pięciu CRG oraz
promująca projekt.

Projekt jest uzupełnieniem dotychczasowych działań podejmowanych od 2010
przez UNITER Project - Civil Society Strengthening Program In Crimea. W ramach
programu zostało utworzone w 5 rejonach AR Krymu w miejscowościach
Bachczysaraj, Saki, Sewastopol, Dżankoi i Sowietski pięć Centrów Rozwoju Gromad
(CRG) ? funkcjonujących w formie stowarzyszeń, mających za zadanie aktywizację
lokalnych społeczności oraz organizacji pozarządowych.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków programu Wsparcie
Demokracji w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP w 2012 r. za pośrednictwem Polskiej Fundacji Międzynarodowej
Współpracy na Rzecz Rozwoju ?Wiedzieć Jak?.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2