Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2022

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2022

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2021

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2021

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2020

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2020

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2019

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2019

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2018

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2018

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2017

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2017

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2016

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2015

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2015

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2014

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2013

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2013

Rachunek wyników za rok 2013

Informacja dodatkowa za rok 2013

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2012

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2012

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2011

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2011

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2010

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2009

Sprawozdanie finansowe Terra Humana za rok 2009

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2008

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2007

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2006

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2005

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2004

 

Sprawozdanie merytoryczne Terra Humana za rok 2003