Środa 12 lipca 2023 r. 
Rozpoczynamy pierwsze warsztaty tematyczne w Bielcach. Cieszymy się, że jesteście z nami, że możemy spotkać tylu interesujących młodych ludzi… Bielce i gościnny Dom Polski są miejscem, w którym rozpoczyna się nasza przygoda. Zaczynamy od podstawy współdziałania w grupie, zrozumienia mechanizmów jakie rządzą grupami zadaniowymi. Nasz kolega Andrij Nechyporuk ze Lwowa nie mógł ze względu na wojnę w Ukrainie przyjechać do Bielc, ale jest z nami obecny, prowadzi zajęcia on-line i przekazuje nam swoją wiedzę i ogromne doświadczenie trenerskie. Dzięki współczesnym technologiom możliwa jest prowadzenie warsztatu na odległość przy współpracy trenerów obecnych na miejscu, w Bielcach. To także nowe doświadczenie dla naszych uczestników.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
______________________________

Miercuri, 12 iulie 2023. 
Începem primul nostru atelier tematic la Bălți. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, că putem întâlni mulți tineri interesați de instruirile noastre...Orașul Bălți și ospitaliera Casă Poloneză este locul unde începe aventura noastră. Începem cu elementele de bază ale interacțiunii de grup, înțelegând mecanismele care guvernează grupurile de lucru. Colegul nostru Andriy Nechyporuk din Lvov nu a putut veni la Bălți din cauza războiului din Ucraina, dar este prezent alături de noi, conduce cursurile online și ne transmite cunoștințele sale și vasta sa experiență de formator. Datorită tehnologiilor moderne, este posibilă desfășurarea atelierului de la distanță cu cooperarea formatorilor prezenți la fața locului, în Bălți. Aceasta este, de asemenea, o experiență nouă pentru participanții noștri.

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________

Среда 12 июля 2023 года. 
Мы начинаем наш первый тематический семинар в Бельцах. Мы рады, что вы с нами, что мы можем встретить так много интересных молодых людей...Город Бельцы и гостеприимный Польский дом - это место, где начинается наше приключение. Мы начинаем с основ группового взаимодействия, понимания механизмов, которые управляют группами задач. Наш коллега Андрей Нечипорук из Львова не смог приехать в Бельцы из-за войны на Украине, но он присутствует с нами, проводит занятия в режиме онлайн и передает свои знания и богатый опыт тренера. Благодаря современным технологиям стало возможным проводить семинар дистанционно при участии тренеров, присутствующих на месте в Бельцах. Это также новый опыт для наших участников.

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023