Piątek 25 sierpnia 2023 r.

Drugi dzień warsztatu w ramach II sesji warsztatowej w Bielcach. Uczestnicy podzieleni na grupy, na użytek ćwiczeń warsztatowych, wymyślili i utworzyli trzy organizacje, dla których wspólnie przeprowadzimy cały proces planowania strategicznego. 
W wyniku grupowych prac powstały bardzo optymistyczne i odważne wizje stanu rozwoju każdej organizacji za kilkanaście lat. W oparciu o przedstawione przykłady i wskazówki, przy wsparciu ekspertów, każda organizacja wypracowała własną misję, jaka będzie nam przyświecała w tworzeniu i realizacji planów strategicznych. Mimo upału, atmosfera wytężonej pracy i dobre humory nas nie opuszczają.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
_____________________________________

Vineri, 25 august 2023.

A doua zi a atelierului ca parte a celei de-a doua sesiuni de lucru din Bielce. Participanții, împărțiți în grupuri, în scopul exercițiilor din cadrul atelierului, au propus și au creat trei organizații pentru care vom realiza împreună întregul proces de planificare strategică. 
Munca în grup a avut ca rezultat viziuni foarte optimiste și îndrăznețe asupra stării de dezvoltare a fiecărei organizații peste aproximativ un deceniu. Pe baza exemplelor și a îndrumărilor oferite, cu sprijinul experților, fiecare organizație și-a dezvoltat propria misiune pentru a ne ghida în elaborarea și implementarea planurilor strategice. În ciuda căldurii, atmosfera de muncă asiduă și bună dispoziție nu ne-a părăsit.

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________________

Пятница 25 августа 2023 года.

Второй день семинара в рамках 2-й сессии в Бельце. Участники, разделившись на группы, придумали и создали три организации, для которых мы вместе проведем весь процесс стратегического планирования. 
В результате групповой работы были созданы очень оптимистичные и смелые видения состояния развития каждой организации через десятилетие или около того. На основе приведенных примеров и рекомендаций, при поддержке экспертов, каждая организация разработала свою собственную миссию, которой мы должны были руководствоваться при разработке и реализации стратегических планов. Несмотря на жару, атмосфера напряженной работы и хорошего настроения не покидала нас.

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023