headerphoto
Terra Humana
Fundacja PDF Drukuj Email

Fundacja powstała w 2002 r. w Warszawie, jako efekt wieloletniej współpracy osób zaangażowanych w prace organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych i biznesu.

Celem Fundacji jest wszechstronny rozwój społeczeństwa polskiego na poziomie lokalnym i regionalnym w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), a zwłaszcza rozwijanie aktywności społecznej i gospodarczej, wymiana doświadczeń i wzmocnienie społecznego potencjału rozwojowego, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów społecznych, podejmowanie działań pomocowych i charytatywnych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- rozwijanie przedsiębiorczości i podejmowanie inicjatyw zmierzających do wzrostu zatrudnienia, aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, aktywizację zawodową kobiet oraz poprawę dostępu do rynku pracy,

- opracowywanie inicjatyw i podejmowanie działalności mającej na celu rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, restrukturyzację polskiej wsi, rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, wzmocnienie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich, rozwój informatyzacji środowisk wiejskich w celu wyrównania szans dostępu do informacji,

- rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez promocję Unii Europejskiej i działalność na rzecz integracji europejskiej, współpracę międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń i nowatorskich rozwiązań, transponowanie doświadczeń i rozwiązań polskich do krajów Europy Środkowej i Wschodniej,

- organizowanie pomocy charytatywnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym i zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego poprzez opracowanie i wdrażanie nowatorskich programów,

- akcje pomocy humanitarnej na rzecz potrzebujących w Polsce i poza jej granicami, w szczególności prowadzenie programów adaptacyjnych dla mniejszości narodowych, imigrantów i uchodźców oraz powracającej do kraju ludności pochodzenia polskiego, informację społeczną promującą zasady ekorozwoju, jako zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania audytów zrównoważonego rozwoju, strategii zrównoważonego rozwoju, planów rozwoju lokalnego, opracowywania studiów wykonalności, sporządzania projektów i wniosków o środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Fundacja prowadzi szkolenia z szerokiego zakresu tematów związanych z zarządzaniem, projektowaniem, pozyskiwaniem funduszy, kontaktami z mediami.

Terra Humana współpracuje z organizacjami pozarządowymi poza granicami kraju m.in. na Litwie, Ukrainie i Białorusi, w Rosji i Mołdowie.

 

Terra Humana
ul. Kawęczyńska 49
03-775 Warszawa
tel./fax: (+ 48) 22 670 16 74
fax: (+ 48) 22 818 51 67
mob.: (+48) 603 296 454
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.