user_mobilelogo

Wrzesień był bardzo intensywnym czasem pracy naszych ekspertów, trenerów oraz uczestników projektu pod nazwą „Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie”. W dniach 11 – 17 września oraz 25 września – 1 października 2017 r.  zrealizowaliśmy 14 warsztatów, w których wzięli udział przede wszystkim przedstawiciele nowo połączonych gromad oraz gromad, które są na drodze do połączenia i szykują się do wyborów. Wśród uczestników znaleźli się również pracownicy administracji obwodowych i rejonowych zajmujących się decentralizacją, działacze społeczni, przedstawiciele ruchów społecznych i organizacji pozarządowych. Warsztaty odbyły się głównie w miastach obwodowych Charkowie, Zaporożu, Kramatorsku, Siewierodoniecku, Sumach, lecz także w mniejszych miejscowościach jak Fastiw i Wasilkiw w Obwodzie Kijowskim oraz Wołnowacha w Obwodzie Donieckim. Dwa warsztaty były poświęcone zagadnieniom związanym z zarzadzaniem w wielkim mieście i odbyły się one w Kijowie. W ciągu 14 dni odbyło się 14 warsztatów, a zespoły eksperckie przejechały ponad 3500 km od Kijowa poprzez Sumy do Zaporoża, co było dużym wysiłkiem organizacyjnym i logistycznym.

Warsztaty prowadzili przedstawiciele polskich samorządów: Pani Edyta Kuczma - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Pozyskiwania Funduszy, Pani Dorota Zbińkowska - Radna m.st. Warszawy, ekspert samorządowy, Pan Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Pan Kazimierz Wolański – Sekretarz Gminy Besko, Radny Powiatu Brzozowskiego, Pan Andrzej Kuźmiński - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, ekspert samorządowy oraz polscy eksperci Paweł Mentelski i Jarosław Bittel (Terra Humana). Wszystkim serdecznie dziękujemy, a największe podziękowania należą się naszym lokalnym partnerom z 6 miast obwodowych i miasta Kijowa za perfekcyjne współorganizowanie naszych warsztatów.

Więcej informacji zdjęciowych i filmowych o projekcie na FB www.facebook.com/DecentralizationNow.eu , natomiast materiały edukacyjne na stronie projektu www.DecentralizationNow.eu

 

Projekt pod nazwą „Decentralizacja III - działamy profesjonalnie. Wzrost kompetencji kadry zarządzającej gromad w 5 obwodach wschodniej Ukrainy, obwodzie kijowskim i mieście Kijowie” realizowany jest w partnerstwie z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi Towarzystwem Lwa ze Lwowa oraz CRG „Perspektywa” z Iczki (AR Krym).

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy liderów – osób zarządzających rozwojem gromad w dziedzinie tworzenia i zarządzania budżetem gromady, zarządzania gromadzkimi jednostkami oświatowymi, medycznymi i komunalnymi, planowania i prowadzenia gospodarki komunalnej, tworzenia warunków inwestycyjnych oraz przyciągania inwestorów.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2017 r.