Ekoturystyczny szlak „PRUTSKIE SKAŁY" w rejonach Edineț, Rîșcani i Glodeni

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

Projekt składa się z trzech modułów. Realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2021-2023. Pierwszy moduł został sfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP w kwocie 249.000,00 złotych.

 

Projekt realizujemy w rejonach Edineț, Rîșcani i Glodeni w północno-zachodniej Mołdawii na wapiennych wzgórzach lewego brzegu Prutu. W wyniku realizacji projektu przedstawimy ofertę ekoturystyki w oparciu o nowo utworzony szlak turystyczny „Prutskie Skały”.

Nadrzędnym celem ekoturystyki będzie dbanie o zachowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju posiadanych zasobów oraz lepsze wykorzystanych unikalnych walorów turystycznych obszaru objętego projektem.

 

Projekt zintegruje działalność turystyczną z celami ochrony przyrody, życiem społecznogospodarczym rejonów, zwłaszcza rozwojem przedsiębiorczości. Ukształtuje nowe postawy i zachowania wśród turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego, wzmocni potencjał społeczny i gospodarczy bardzo atrakcyjnych turystycznie rejonów Edinet, Riscani i Glodeni.

 

W trakcie realizacji projektu:

1) wyznaczymy i utworzymy unikalny szlak ekoturystyczny „Prutskie Skały”,

2) przygotujemy mieszkańców do świadczenia różnorodnych usług na rzecz turystów,

3) przygotujemy literaturę turystyczną – przewodnik wraz z mapą,

4) dzięki konferencji, forum i kampanii promocyjnej informacja o możliwościach wypoczynku ekoturystycznego dotrze do zainteresowanych w Mołdawii i poza jej granicami.

 

Wszelkie informacje na temat projektu będą również zamieszczane na stronie www.stancileprutului.eu

oraz w mediach społecznościowych – Facebook, Instagram, Messenger.