"Poradnik dla liderów organizacji pozarządowych"

Przedstawiamy Wam podręcznik, który jest zbiera większość informacji przekazywanych podczas naszych 12 spotkań warsztatowych.

Jest on opublikowany w języku polskim, jednak zawiera dla ułatwienia wam korzystania z niego także streszczenie najważniejszych informacji w języku rumuńskim (strona 113) i rosyjskim (strona 139).

Pozdrawiamy serdecznie!
_____________________________________

"Ghidul pentru liderii de ONG-uri"

Vă prezentăm manualul, care este o colecție a majorității informațiilor împărtășite în timpul celor 12 întâlniri de lucru.

Acesta este publicat în limba poloneză, dar include, de asemenea, pentru a vă facilita utilizarea, un rezumat al celor mai importante informații în limba română (pagina 113) și în limba rusă (pagina 139).

Vă transmitem cele mai bune salutări!
_____________________________________

"Справочник для лидеров НПО"

Мы представляем вам этот справочник, в котором собрана большая часть информации, переданной в ходе 12 семинаров.

Пособие издано на польском языке, но для удобства пользования в него также включено краткое изложение наиболее важной информации на румынском (стр. 113) и русском (стр. 139) языках.

С наилучшими пожеланиями!

 

Poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Ostatni czwarty dzień trzeciej tury warsztatowej w naszym projekcie. Kończymy szkolenie z moderacji wizualnej, ostatnie prezentacje i zadania. Odpowiadamy na pytania, wyjaśniamy wątpliwości. Moderowanie ma coraz mniej tajemnic. Na zakończenie wręczyliśmy certyfikaty ukończenia naszego cyklu warsztatowego wszystkim pilnym uczestnikom.

Powoli nadchodzi czas na podsumowanie całego warsztatu. Dzięki naszemu partnerowi w projekcie – Stowarzyszeniu Dom Polski w Bielcach warsztaty w gościnnym Domu Polskim, mimo trwającego remontu, były perfekcyjnie zorganizowane. Czuliśmy się jak u siebie w domu, za co dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Olesi Górskiej. Kawa i obiady były przepyszne, wszyscy z przyjemnością spotykali się ze sobą podczas posiłków. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za obecność i zaangażowanie. Spędziliśmy ze sobą kilka miesięcy i dwanaście niezapomnianych dni warsztatowych kiedy mogliśmy przekazywać Wam naszą wiedzę, umiejętności i doświadczenia. Liczymy, że było ciekawie i pożytecznie. Pamiętamy o Waszych propozycjach kolejnych szkoleń i postaramy się odpowiedzieć i zaproponować nowe tematy. Cieszymy się, że mogliśmy być z Wami. Do zobaczenia!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
_____________________________________

Luni, 6 noiembrie 2023.

Cea de-a patra zi finală a celei de-a treia runde de ateliere din cadrul proiectului nostru. Finalizăm trainingul de moderare vizuală, ultimele prezentări și temele. Răspundem la întrebări, clarificăm îndoieli. Moderarea are din ce în ce mai puține secrete. În cele din urmă, am înmânat certificatele de finalizare a seriei noastre de ateliere tuturor participanților sârguincioși.

Încet-încet se apropie momentul de a rezuma întregul atelier. Mulțumită partenerului nostru în proiect, Asociația Casa Poloneză din Bielce, atelierul din ospitaliera Casă Poloneză, în ciuda renovării în curs, a fost perfect organizat. Ne-am simțit ca acasă, fapt pentru care îi mulțumim sincer doamnei Olesia Gorska, directoarea. Cafeaua și prânzurile au fost delicioase și toată lumea s-a bucurat să se întâlnească la masă. Mulțumim tuturor participanților pentru prezență și implicare. Am petrecut câteva luni împreună și douăsprezece zile de atelier de neuitat în care am putut să vă transmitem cunoștințele, competențele și experiențele noastre. Sperăm că vi s-a părut interesant și util. Suntem atenți la sugestiile dvs. pentru formare ulterioară și vom încerca să răspundem și să propunem noi subiecte. Ne bucurăm că am fost alături de dumneavoastră. Ne vedem acolo!

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________________

Понедельник, 6 ноября 2023 года.

Заключительный четвертый день третьего раунда семинаров в нашем проекте. Мы заканчиваем обучение визуальной модерации, последние презентации и задания. Отвечаем на вопросы, проясняем сомнения. У модерации остается все меньше секретов. Наконец, мы вручили всем прилежным участникам сертификаты об окончании серии семинаров.

Потихоньку наступает время подведения итогов всего семинара. Благодаря нашему партнеру по проекту, Ассоциации Польского дома в Бельце, семинар в гостеприимном Польском доме, несмотря на продолжающийся ремонт, был организован идеально. Мы чувствовали себя как дома, за что искренне благодарим госпожу Олесю Горску, директора. Кофе и обеды были очень вкусными, и все с удовольствием знакомились друг с другом за едой. Большое спасибо всем участникам за их участие и приверженность. Мы провели вместе несколько месяцев и двенадцать незабываемых дней семинара, когда мы смогли передать вам наши знания, навыки и опыт. Мы надеемся, что вы нашли это интересным и полезным. Мы помним о ваших предложениях по дальнейшему обучению и постараемся ответить на них и предложить новые темы. Мы рады, что были с вами. До встречи!

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023

 

Niedziela, 5 listopada 2023 r.

Moderacja wizualna. Omawiamy zasady moderowania w ramach prezentacji multimedialnej i pomagamy naszym uczestnikom w ich praktycznym stosowaniu w ramach zadań warsztatowych. Podziwiamy zaangażowanie uczestników i zdolności kreacji. Prace przebiegają szybko i bardzo efektywnie. Bardzo dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
_____________________________________

Duminică, 5 noiembrie 2023.

Moderare vizuală. Discutăm principiile moderării într-o prezentare multimedia și îi ajutăm pe participanții noștri să le aplice în practică prin sarcini de atelier. Admirăm angajamentul și abilitățile creative ale participanților. Lucrările progresează rapid și foarte eficient. Le mulțumim foarte mult participanților pentru implicarea lor.

Proiectul este finanțat de Cancelaria Primului Ministru în cadrul concursului Polonia și polonezii din străinătate 2023
_____________________________________

Воскресенье, 5 ноября 2023 года.

Визуальная модерация. Мы обсуждаем принципы модерации в мультимедийной презентации и помогаем нашим участникам применить их на практике с помощью заданий мастерской. Мы восхищаемся целеустремленностью и творческими способностями участников. Работа продвигается быстро и очень эффективно. Мы очень благодарим участников за их активность.

Проект финансируется Канцелярией Премьер-министра в рамках конкурса Полония и поляки за рубежом 2023